UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že se ve středu 4.7.2018 od 18h koná

Veřejné projednání návrhu

Územního plánu Hlinná

úřední hodiny OÚ Hlinná jsou ve středu

4.7.2018 do 17.30h