Žádost o pomoc při řešení budoucnosti pomníku na návsi v Hlinné

Vážení občané,

obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při řešení budoucnosti pomníku na návsi v Hlinné.

Památník tvoří obelisk sestavený z několika částí. Byl odlit do teraca, zřejmě s leštěným povrchem, do kterého byl vysekán text na paměť padlým občanům Hlinné v první světové válce. V současné době je povrch pomníku degradován. Původní text je již téměř nečitelný. Střední římsová část je degradovaná korozí, původní kamenná dlažba se zachovala jen částečně.

Okolí pomníku bylo vyčištěno od náletových dřevin během obecní brigády. Průčelí pomníku bylo doplněno kamennou podezdívkou. Je zřejmé, že stav objektu je žalostný, stojí zanedbaný ve středu obce a budí rozpačitý dojem.

Obec několikrát žádala o dotaci na revitalizaci pomníku Ministerstvo obrany. Žádosti byly zamítnuty. Pomník chátrá a je otázkou, jak vyřešit jeho revitalizaci. V žádostech o granty byl navržen technologický postup oprav. Vzhledem k degradaci materiálu (teraco – umělý kámen na bázi cementu a kamenné drti), který již není možné restaurovat do původního vzhledu i s čitelností textu, se řešila přijatelná vizuální koncepce, při které bylo navrženo osazení žulových desek formátově a barevně podobných, jako původní materiál na průčelní plochy pomníku. Do desek by byl vysekán nový graficky řešený text v češtině a němčině a znak obce Hlinná. Po celkové konsolidaci objektu by byl následně upraven i okolní prostor tak, aby působil důstojně.

Během diskuse o stavu a případné opravě pomníku byla navrhnuta i jiná řešení. Pravdou je, že po umělecko-řemeslné stránce není architektura pomníku nijak výjimečná a stav teraca je skutečně žalostný, na druhou stranu je již téměř 100 let součástí návsi. Pomník stojí nešťastně v místě, kde ústí vodoteč a při kalamitních stavech bývá zaplaven vodou. Tyto a další připomínky vyvolávají diskusi o dalších možnostech řešení daného prostoru. Zda skutečně zachovat a revitalizovat původní koncept pomníku s následnou úpravou okolního prostoru či volit jinou variantu.

Příští rok je sté výročí konce 1.světové války a vzniku ČR . Bylo by vhodné, dát prostor občanům vyjádřit svůj názor na pomník.

Proto bychom rádi znali Váš názor,jak naložit s daným pomníkem.

Vaše návrhy očekáváme do 11. června 2017 buď mailem urad@obec-hlinna.cz, nebo písemně do schránky na obecním úřadě.

S výsledkem průzkumu Vás seznámíme na veřejném jednání zastupitelstva v měsíci červnu.

V Hlinné 1.6.2017

Ing. Císař Luděk
místostarosta