Jednotka právně vznikla dne 10.12. 2015 usnesením zastupitelstva Obce Hlinná,  kdy byl zároveň velitelem jednotky zvolen Jan Mižič (prostřední). Fakticky jde o navázání na činnost hasičské jednotky, která v obci Hlinná působila minimálně od roku 1946. Na tomto znovuobnovení činnosti pracovali občané obce od června 2015. Během listopadu a prosince pak proběhla první setkání zakládajících členů jednotky se zástupci profesionálních hasičů a získali důležité informace o vybavení a provozu JSDHO.  Ve spolupráci se starostou obce M. Ušalou byla v prosinci 2015 jednotka vybavena pracovními stejnokroji PS II (15 ks) a základním pracovním náčiním – lopaty, krumpáče, košťata, ruční pila, jeden žebřík výsuvný do 6 m a pracovní rukavice (obec investovala cca 40 000,- KČ).

Z daru ve výši 100 000 Kč od Nadace Agrofert v roce 2015 se podařilo obléknout několik členů družstva (pracovní ochranná obuv, zásahový oděv, přilba, integrální čelní LED svítilna, halogenová svítilna) a pořídit elektrocentrálu a ponorné čerpadlo. Díky blízké spolupráci s profesionálními hasiči v Litoměřicích dostala jednotka starší vozidlo typu AVIA A31. S těmito dary se stala schopna výjezdu.

Velitel jednotky, velitelé družstev a členové jednotky v  roce 2016 úspěšně absolvovali povinné školení. Na konci roku se uskutečnilo několik výjezdů (posyp komunikací, odklízení namrzlého sněhu na střechách, prořezávání stromů). V roce 2017 pomáhali hasiči likvidovat zbytky požáru u soukromého zemědělce. Absolvovali ostré cvičení s profesionálními hasiči. Účastnili se několika brigád, z finančího výtěžku chtějí pořídit vůz z cisternou.

Dobrovolní hasiči pomáhají obci i při kulturních akcích – pořádání dětského dne, tanečních zábav, stavění vánočního stromu a májky. Jednotka má 16 členů, v roce 2017 se chystá založení oddílu dětí a mládeže.